Feiten over Nicotine

Hieronder vind je een aantal (schokkende) feiten over nicotine.

Nicotine

Nicotine is een stof de in relatief hoge concentratie voorkomt in de tabaksplant.

Nicotine is één van de voornaamste oorzaken van de verslavende maar ook verdovende werking van roken.

Nicotine is een krachtig zenuwgif, vooral voor insecten. Het zit dan ook in verschillende insecticiden.
Ook voor mensen is nicotine giftig: een sigaar bevat voldoende nicotine om een kleuter te doden, als de kleuter een sigaar op zou eten!
In hoge dosis zorgt het voor misselijkheid en braken. De LD5o dosis (dat wil zeggen de dosis waaran 50% van de blootgestelde dieren zullen overlijden) bedraagt 3 mg/kg voor ratten.
Voor mensen (niet-rokers) kan 40-65 miligram fataal zijn. Rokers bouwen een behoorlijke resistentie tegen nicotinevergiftiging op. Men overlijdt aan nicotine door verlamming van de ademhaling.

Roken en nicotine

In tabak zitten duizenden stoffen, maar één van die stoffen, nicotine, produceert het prettige gevoel waardoor mensen telkens weer een nieuwe sigaret opsteken.
Nicotine kan zowel opwekkend als ontspannend werken, afhankelijk van de dosis.

Het stimulerende of juist ontspannende effect ervan is één van de vele factoren die het plezier van roken uitmaken.
Nicotine verhoogt ook de hartslag. Het vernauwt de bloedvaten, waardoor de bloeddruk omhoog gaat en er trombose kan ontstaan.
Nicotine verhoogt het risico op een hartinfarct, maakt op termijn de huid grauwer en slapper, en kan bij vrouwen een vervroegde overgang veroorzaken. Mannen kunnen er impotent van worden. Ten slotte wordt door nicotine de ademhaling versneld en genezen bij mensen onder invloed van nicotine wonden en botbreuken langzamer.

Verslavende werking

Bij langdurig gebruik wordt men afhankelijk van nicotine en ontstaat een hardnekkige verslaving. Regelmatige gebruikers  ontwikkelen vaak een fysieke afhankelijkheid van de stof.

De verslavende werking is gelijksoortig aan die van heroïne of cocaïne .
Velen vinden deze vergelijking echter onjuist.

Stoppen met het gebruik van nicotine veroorzaakt ontwenningsverschijnselen, zoals irriteerbaarheid, hoofdpijn, angstgevoelens, cognitieve stoornissen en slaapverstoring.
Deze symptomen hebben een piek na ongeveer 2-3 dagen, en verdwijnen meestal helemaal binnen 2-6 weken.

De menselijke hersenen bevatten receptoren die gevoelig zijn voor nicotine.
Deze receptoren gaan als ze aan nicotine worden blootgesteld vragen om meer.
Bovendien neemt het aantal receptoren toe naarmate een persoon langer rookt. Daarnaast wordt het aantal receptoren door erfelijkheid bepaald.

Als een persoon stopt met roken, blijven de receptoren om nicotine vragen, waardoor een drang om weer te roken ontstaat.
Als iemand voldoende lang gestopt is, houden de receptoren daarmee op.
Zodra echter weer een sigaret wordt opgestoken, gaan de receptoren als vanouds opnieuw om nicotine vragen.
Daarom is het bijna onmogelijk om “een beetje” te roken.

De hoeveelheid nicotine die door roken van tabak in het lichaam terecht komt hangt van veel factoren af:

  • de soort tabak;
  • het al dan niet inhaleren;
  • het gebruik van een filter.

Om de gezondheidsrisico’s van roken te verminderen zijn er light-sigaretten op de markt gebracht, die een lagere hoeveelheid nicotine bevatten.
Onderzoek wijst echter uit dat omdat de behoefte van de roker aan nicotine gelijk blijft, de roker van deze light sigaretten meer zal roken, dieper inhaleren, verder oproken en/of de perforaties in het filter dichtdrukken, zodat dezelfde hoeveelheid nicotine wordt verkregen en daarmee ook minstens dezelfde hoeveelheid overige schadelijke stoffen.
Bij gebruik van pruimtabak of snuiftabak, die in de mond wordt gehouden tussen de lip en het tandvlees, komt veel meer nicotine het lichaam in dan bij roken. Ook deze vormen van gebruik zijn verslavend.

Ondanks deze feiten over nicotine is het stoppen met roken niet zo moeilijk als je denkt.

Vraag de GRATIS 4 delige video reeks aan!